REDNT opracowuje sensor do ultraszybkiego prognozowanie zdolności wytwórczych z systemów OZE dla TAURON EkoEnergia

W ubiegłym tygodniu nasza firma podjęła współpracę z Tauron Ekoenergia nad systemem ultraszybkiego prognozowania produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, z uwzględnieniem nagłych zmian pogody. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Internetu rzeczy (IoT) i zaawansowanych algorytmów przetwarzania danych opartych o uczenie maszynowe i Sztuczną Inteligencję.


Farma fotowoltaiczna PV podczas słonecznej pogody.

Grupa TAURON jest jednym z największych polskich koncernów energetycznych i intensywnie działa w obszarze energetyki odnawialnej. Tradycyjne metody prognozowania produkcji energii z OZE są oparte na modelach statystycznych, które nie zawsze są w stanie dokładnie przewidzieć zmienność generacji energii w czasie rzeczywistym.


Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii przez specjalistów z REDNT, TAURON EkoEnergia będzie w stanie dokładniej przewidzieć produkcję energii z OZE na podstawie wielu czynników, takich jak warunki atmosferyczne, nasłonecznienie, prędkość wiatru itp. System stale analizuje dane z wielu różnych źródeł i w czasie rzeczywistym będzie dostarczał prognozy produkcji energii.


🔹 Ultraszybkie prognozowanie ma ogromne znaczenie dla efektywnego zarządzania siecią energetyczną, zwłaszcza w przypadku OZE, które charakteryzują się dużą zmiennością w generacji energii. Dzięki precyzyjnym prognozom firmy energetyczne mogą lepiej planować swoje działania, optymalizować wykorzystanie energii, minimalizować straty i poprawić stabilność sieci.


🔹 Oprócz korzyści dla firm energetycznych, ultrazszybkie prognozowanie ma pozytywny wpływ na konsumentów i całe społeczeństwo. Dzięki lepszej predykcji produkcji energii z OZE możliwe jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w konsumowanej energii, co przyczynia się do redukcji emisji CO2 i walki ze zmianami klimatu.


🔹 Ultrazszybkie prognozowanie produkcji energii z OZE jest ważnym narzędziem wspierającym rozwój energetyki odnawialnej oraz efektywne zarządzanie siecią energetyczną. Przy użyciu zaawansowanych algorytmów i technologii, taka prognoza przyczynia się do zwiększenia efektywności, stabilności i zrównoważenia systemu energetycznego.


.


Jesteśmy dumni, że możemy współpracować przy tak ważnym projekcie.

Ostatnie newsy

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo firmy REDNT S.A.