Roszerzamy kompetencje pracowników - szkolenie z pomiarów elektrycznych

Team leader działu serwisu, niedawno uczestniczył w intensywnym szkoleniu dotyczącym wykonywania pomiarów elektrycznych. Szkolenie to prowadziła a Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Bielsku-Białej.


Podczas 3 dni intensywnych zajęć Łukasz miał okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat wykonywania pomiarów urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych. Program szkolenia skupiał się na praktycznych aspektach wykonywania pomiarów, w tym na zapoznaniu się z różnymi narzędziami pomiarowymi, interpretacji wyników oraz zasadami bezpieczeństwa związanymi z pracą na urządzeniach elektrycznych.


Nasz pracownik aktywnie uczestniczył we wszystkich praktycznych ćwiczeniach, wykorzystując dostępne narzędzia pomiarowe i zdobywając doświadczenie w ich obsłudze. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość omawiania przypadków z życia zawodowego, co pozwoliło na wymianę doświadczeń i praktycznych wskazówek z innymi specjalistami z branży.


Po zakończeniu szkolenia Łukasz otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział i zdobytą wiedzę z zakresu wykonywania pomiarów elektrycznych. Jesteśmy przekonani, że zdobyte umiejętności będą mu niezmiernie pomocne w wykonywaniu jego obowiązków zawodowych i w podnoszeniu jakości pracy w naszej firmie.

Ostatnie newsy

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo firmy REDNT S.A.