Szkolenie z Bezpieczeństwa maszyn w przestrzeni zagrożonej wybuchem

W miniony piątek nasz zespół projektantów uczestniczył w dedykowanym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa maszyn przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem, który został zorganizowany przez Centrum Rozwoju Kompetencji w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.


Zdjęcie przedstawia salę wykładową w Głównym Instytucie Górnictwa podczas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa maszyn w strefie zagrożonej.

Tematyka szkolenia

W szkoleniu poruszono zagadnienia związane z procesem identyfikacji i ograniczenia ryzyka poprzez realizację szeregu logicznych kroków umożliwiających badanie zagrożeń związanych z maszyną. Omówiono (na przykładach) sposoby ograniczenia ryzyka poprzez zastosowanie elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Omawiane zagadnienia zostały również odniesione do przestrzeni zagrożonej wybuchem.


Program kursu:

  • ➡️ szacowanie ryzyka,
  • ➡️ ocenę ryzyka,
  • ➡️ projektowanie wymaganego SRP/CS,
  • ➡️ charakterystykę kategorii odporności na defekty,
  • ➡️ wyznaczanie parametru MTTFd,
  • ➡️ wyznaczanie parametru PL,
  • ➡️ porównanie parametru PL oraz SIL.


Co zyskaliśmy poprzez udział w szkoleniu?

Poszerzenie wiedzy: projektanci zyskali nowe umiejętności, które mogą zastosować w swojej pracy, aby projektować bezpieczniejsze i bardziej niezawodne urządzenia/rozwiązania.


Aktualizacja przepisów i norm: kurs pozwolił projektantom na zrozumienie najnowszych przepisów i norm związanych z bezpieczeństwem maszyn w obszarze zagrożenia wybuchem. Mogli dowiedzieć się, jakie są wymagania prawne i jak je spełnić, co jest kluczowe dla projektowania maszyn, które będą bezpieczne dla użytkowników i otoczenia.


✅ Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka: kurs wskazał projektantom, jak identyfikować potencjalne zagrożenia związane z eksploatacją maszyn w przestrzeni zagrożonej wybuchem oraz jak przeprowadzać ocenę ryzyka. Ta umiejętność pozwala im skutecznie zidentyfikować obszary wymagające poprawy i podjąć odpowiednie środki zaradcze.


✅ Projektowanie systemów bezpieczeństwa: uczestnictwo w kursie umożliwia projektantom zrozumienie zasad projektowania systemów bezpieczeństwa dla maszyn. Dzięki temu mogą tworzyć kompleksowe i efektywne rozwiązania, które minimalizują ryzyko zagrożenia zarówno dla operatorów, jak i dla otoczenia.


Więcej informacji: https://szkolenia.gig.eu/wydarzenie/wprowadzenie-do-tematu-bezpieczenstwo-maszyn-w-przestrzeni-zagrozonej-wybuchem-parametry-pl-oraz-sil/

Ostatnie newsy

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo firmy REDNT S.A.