Warsztaty Asix 2023

Nasza delegacja projektantów-automatyków uczestniczy w Warsztatach Asix 2023, które są organizowane przez firmę Askom dla Integratorów. Spotkanie odbywa się w dniach 18-19 maja w Bytomiu.


Sala wykładowa, prezentacja podczas szkolenia Asix zorganizowanego przez firmę Askom w zakresie systemów SCADA.

Szkolenie SCADA Asix

W programie znajduje się dwudniowa sesja szkoleniowa dotycząca nowości, które pojawiły się w oprogramowaniu Asix dzięki czemu nasi pracownicy podniosą swoje kwalifikacje i przekażą nabytą wiedzę reszcie zespołu dzięki czemu nasze usługi pozostaną na najwyższym poziomie.


Dialog z twórcami oprogramowania Asix, firmą Askom

Prócz sesji szkoleniowej, w trakcie spotkania jest możliwości swobodnej wymiany opinii z firmą Askom. Daje to niespotykaną okazję do przekazania swoich uwag i doświadczeń we wdrażaniu systemu przez Integratorów dla Twórców co może rzutować na rozwój kolejnych wersji.


Integracja

Wieczorem pierwszego dnia przewidziana jest impreza integracyjna w formie uroczystej kolacji, koncertu fortepianowego i występu iluzjonisty.


REDNT jako Złoty Partner firmy ASKOM

Przy okazji warto wspomnieć, że jesteśmy Złotym Integratorem firmy Askom i rok w rok uzyskujemy najwyższą sprzedaż licencji oprogramownia Asix.


Oprogramowanie SCADA Asix

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Asix to zaawansowane oprogramowanie stosowane w systemach nadzoru i zdalnego sterowania. Zapewnia ono wszechstronne funkcje monitorowania, kontroli i gromadzenia danych, co przyczynia się do optymalizacji procesów w różnych branżach.


Elastyczność

Najważniejszą zaletą oprogramowania SCADA Asix jest jego elastyczność i skalowalność. Bez względu na rozmiar systemu, Asix może dostosować się do różnych potrzeb i złożoności. Oferuje on również monitorowanie w czasie rzeczywistym, umożliwiając użytkownikom śledzenie kluczowych parametrów i wskaźników wizualnie atrakcyjnymi interfejsami. To pozwala na szybką reakcję na zmiany i potencjalne problemy, co z kolei prowadzi do zwiększenia wydajności.


Zdalne sterowanie

Kolejną zaletą jest zdalne sterowanie. Asix umożliwia użytkownikom zdalne monitorowanie i kontrolę różnych funkcji i urządzeń, takich jak temperatury, poziomy, prędkości czy włączanie i wyłączanie urządzeń. Dzięki temu możliwe jest optymalne zarządzanie procesami, co przekłada się na efektywność działania systemów.


Alarmy

W oprogramowaniu SCADA Asix istnieje również zaawansowany system alarmowy, który generuje powiadomienia w przypadku awarii, przekroczenia limitów czy innych nieprawidłowości. Użytkownicy mogą konfigurować alarmy i otrzymywać powiadomienia na swoje urządzenia mobilne lub e-maile, co pozwala na szybką reakcję na sytuacje awaryjne i minimalizację ryzyka.


Zaawansowane raporty i analizy

Asix oferuje również funkcje analizy danych i raportowania. Użytkownicy mogą gromadzić, archiwizować i analizować dane historyczne, tworząc raporty i wykresy. To umożliwia identyfikację potencjalnych problemów, optymalizację procesów i podejmowanie informowanych decyzji.


Gdzie można użyć Asixa?

SCADA Asix znajduje zastosowanie w różnych branżach, takich jak energetyka, przemysł chemiczny, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, produkcja, systemy transportowe i przemysł spożywczy. Jego wszechstronność i zdolność do dostosowania do specyficznych wymagań każdej branży czyni go skutecznym narzędziem do poprawy efektywności operacyjnej, monitorowania i kontroli w szerokim spektrum zastosowań.


Zapraszamy do kontaktu i rozpoczęcia owocnej współpracy w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów SCADA (monitoringu i sterowania).


Więcej o platformie Asix.

Ostatnie newsy

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo firmy REDNT S.A.