Kompensacja mocy biernej w hucie ZGH Bolesław z wykorzystaniem dwóch kompensatorów SVG STATCOM

Na przełomie roku 2022/2023 (w ZGH) REDNT przeprowadziło rozruch nowoczesnego układu kompensacji mocy biernej z wykorzystaniem aktywnych kompensatorów typu STATCOM włączonego do Rozdzielni głównej - napięcie 30 kV. Realizacja dotyczyła zasilania linii technologicznych dużej mocy (huty ZGH).


Dostawa Kontenera kompensatora aktywnego tpyu SVG STATCOM podczas montażu w hucie ZGH Bolesław w celu kompensacji mocy biernej.

Zastosowanie kompensatora aktywnego typu STATCOM (Static Synchronous Compensator) w przemyśle może przynieść wiele korzyści. Oto kilka głównych z nich:


🔹 Poprawa jakości energii elektrycznej
STATCOM może skutecznie kompensować napięcie i regulować moc biernej w systemach elektrycznych. Działa jako źródło bierne, które może dostarczać lub absorbować moc biernej w celu utrzymania stabilnego napięcia w sieci. Dzięki temu STATCOM może poprawić jakość energii elektrycznej poprzez redukcję fluktuacji napięcia, tłumienie harmonicznych i kompensację reaktywnej mocy.


🔹 Kompensacja mocy biernej
STATCOM może skutecznie kompensować reaktywną moc w systemie. Poprzez szybkie i precyzyjne dostarczanie lub absorbowanie mocy biernej, STATCOM może kontrolować napięcie i zmniejszać straty energii spowodowane nadmierną reaktywną mocą. To prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji kosztów związanych z reaktywną mocą.


🔹 Stabilizacja napięcia i częstotliwości
STATCOM jest zdolny do szybkiego reagowania na zmiany napięcia i częstotliwości w sieci elektrycznej. Może dostarczać dodatkową moc bierzą w przypadku spadków napięcia lub absorbować nadmiar mocy w przypadku wzrostów napięcia. Dzięki temu STATCOM może pomóc w utrzymaniu stabilnego napięcia i częstotliwości w systemie, co jest istotne dla niezawodnej pracy urządzeń przemysłowych.


🔹 Redukcja strat i zwiększenie efektywności
STATCOM może pomóc w redukcji strat energii elektrycznej poprzez kontrolę reaktywnej mocy. Poprawiając równowagę między mocą czynną a mocą bierzą, STATCOM zmniejsza straty energii w przesyłaniu i dystrybucji. To przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej i obniżenia kosztów eksploatacyjnych.


🔹 Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
STATCOM może działać jako bariera ochronna przed zakłóceniami elektromagnetycznymi wprowadzanymi do sieci. Może absorbować lub kompensować niepożądane składowe harmoniczne lub fluktuacje napięcia, co pomaga w zapewnieniu stabilności i niezawodności działania urządzeń elektrycznych w przemyśle.


Wykorzystanie kompensatora aktywnego typu STATCOM w przemyśle przynosi korzyści związane z poprawą jakości energii, efektywności energetycznej, stabilności i niezawodności systemów elektrycznych. Dzięki temu można zmniejszyć koszty, minimalizować przestoje i zapewnić ciągłość produkcji.

Przeczytaj opis wdrożenia kompensatorów aktywnych SVG STATCOM w hucie ZGH Bolesław: https://kompensacja.rednt.eu/moc-bierna/kompensacja/realizacje/kompensacja-mocy-biernej-w-hucie-zgh-z-wykorzystaniem-dwoch-kompensatorow-svg-statcom/

Ostatnie newsy

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo firmy REDNT S.A.