REDNT S.A. rozszerza ofertę o systemy automatyzacji produkcji koncentratu do soków

REDNT S.A. dzięki przejęciu AMPER-POL rozszerza działalność na przemysł spożywczy, poprzez wprowadzenie do oferty systemów automatyzacji produkcji soków, modernizacje pras do soków w zakresie automatycznego sterowania oraz wyposażanie pras w platformy IoT optymalizujące ich wydajność.

Rozszerzenie naszej oferty o systemy automatyzacji produkcji soków jest możliwe dzięki umowie przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa AMPER-POL Bronisław Czajka, podpisanej w tym miesiącu w Katowicach z jej założycielem. Dzięki tej transakcji, REDNT S.A. zdobędzie know-how oraz ponad 20 letnie doświadczenie AMPER-POL w zakresie produkcji soków owocowych i warzywnych oraz modernizacji pras do soków będących kluczowym elementem węzłów technologicznych produkcji koncentratów. Jesteśmy bardzo podekscytowani zawartą transakcją i możliwością połączenia zdobytej wiedzy z naszymi doświadczeniami w zakresie budowy systemów SCADA, platform IoT czy rozwiązań uczenia maszynowego.

Ostatnie newsy

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo firmy REDNT S.A.