International Mining Forum 2019

JSW IT SYSTEMS zaprosiła naszego CEO Sebastiana Sokoła do wygłoszenia prezentacji na temat integracji infrastruktury OT z technologią Big Data / Machine Learning podczas jednego z paneli tematycznych International Mining Forum 2019.

Celem takiej integracji jest pełne wykorzystanie danych procesowych i wprowadzanie coraz skuteczniejszych metod utrzymania ruchu i optymalizacji efektywności produkcji. Jest to skomplikowany proces, który należy przeprowadzić w oparciu o dogłębną analizę przedwdrożeniową, z uwzględnieniem specyfiki zakładu i przy udziale doświadczonych specjalistów z obu światów OT i IT. Możliwe są różne sposoby integracji: na poziomie pomiarów, sterowników, SCADA lub systemu historian. Realizując projekty integracji OT z chmurą Azure w oparciu MOLOS.CLOUD, System SAURON i rozwiązania firm trzecich m.in. monitorujemy i optymalizujemy pracę kombajnów ścianowych KOMATSU, czy też przewidujemy awarie odstaw. Jesteśmy dumni, że nasze rozwiązania sprawdzają się w tak wymagającym środowisku pracy.

Ostatnie newsy

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo firmy REDNT S.A.