Dyrektywa Europejska ATEX 2014/34/EU

ATEX 2014/34/EU to europejska dyrektywa, która reguluje budowę urządzeń iskrobezpiecznych oraz ognioszczelnych oraz bezpieczne użytkowanie systemów i urządzeń przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem pyłów i/lub gazów. Ponieważ wiemy, jak ważne jest powierzenie projektowania, produkcji, instalacji i konserwacji urządzeń ATEX wykwalifikowanym specjalistom przeprowadziliśmy wewnętrzne szkolenie dla naszego zespołu.

Omówiono zagadnienia merytoryczne: definicje, grupy i kategorie urządzeń, procedury oceny zgodności (zakres dokumentacji technicznej, elementy deklaracji zgodności lub świadectwa zgodności, sposób oznakowania, udostępnienia wyrobu na rynku). Jako przykładu użyliśmy naszych rozwiązań, które od lat produkujemy i dostarczamy klientom krajowym i zagranicznym) Są to między innymi urządzenia komunikacyjne dla kombajnów górniczych czy systemy zaawansowanej wibrodioagnostyki i predykcyjnego utrzymania ruchu dla przemysłu górniczego, chemicznego i petrochemicznego.

Ostatnie newsy

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo firmy REDNT S.A.